Ster processie 2012 - EucharistievieringOverzicht kerk oksaal site (Small)

Met z'n allen rond om het altaar van de Heer verzameld.
Komende van alle windrichtingen was het mooi liturgie vieren, wat allen goed deed. 

IMG 0732 (Small)IMG 0735 (Small)IMG 0738 (Small)

Lectoren waren er uit de verschillende parochies net alsde koren.
De vaste gezangen werden verzorgd door de kerkelijk gemengde koren van Martinus / St. Joseph en Pancratius. 
En de andere gezangen door Chrisko, Young Spirit en New Generation.

IMG 0740 (Small)IMG 0742 (Small)

De communicanten van de Martinusschool van Welten waren ook goed vertegenwoordigd en zongen
met juffrouw Marieke over de Zon van het Leven die zij met Hemelvaart in hun hart hadden mogen begroeten.

IMG 0754 (Small)
De Deken begon in zijn predikatie over wat hij onderweg gezien had... een kerststal, die een bewoner langs de route had tentoongesteld. En die hebben het begrepen, gewild of niet. Maar daar is Christus tot ons gekomen.

Aan ons... Vele kunnen spelen maar niet iedereen speelt ook bij de Pipeband. Vele kunnen zingen maar niet iedereen zingt ook daadwerkelijk in een koor dat meegelopen is. Vele kunnen marcheren maar niet iedereen doet dit samen met de schutterij. 

Velen zijn Christen maar niet een ieder beleeft dit en doet daar dan ook iets mee. Deze dag mag een uitnodiging zijn om daadwerkelijk met Hem, die we met de processie met ons meegedragen hebben op weg te gaan. 

IMG 0770 (Small)

De voorbeden werden voorgedragen door de lectoren uit de verschillende parochies.

IMG 0780 (Small)IMG 0772 (Small)

De acolieten en misdienaars uit verscheidene kerken zorgden voor de assistentie tijdens de mis. 

IMG 0789 (Small)

Met Deken van Galen celebreerde Pastoor Miltenburg en Prof. Rohling de mis.
De drie diakens van de parochies waren er ook. Diaken Renkens, Diaken Jegerings en Diaken Fransen.

IMG 0786 (Small)IMG 0797 (Small)IMG 0802 (Small)

De koren die de zang mee opluisterden. Gemengd koor / Young Spirit / New Generation.

IMG 0809 (Small)IMG 0814 (Small)

Een woord van dank van de Deken aan allen voordat de Diaken het 'Gaat nu allen heen in vrede' wenste.
En van harte antwoordde het gelovige volk: Wij danken God. 

Zoeken