25 jaar Collectant in de Pancratiuskerk

IMG_0259IMG_0271

Twee jubilarissen kent de Pancratiusparochie deze periode. Het zijn de heren Cuypers en Spiertz. Beiden 25 jaar actief als collectant. Wie zijn dat en hoe kwamen zij in deze groep terecht? Reden om eens een babbeltje te gaan maken.

 
IMG_0259Dhr. Cuypers werd op 10 maart 1987 collectant in de Pancratiuskerk. Het was een andere collectant, dhr. Dupont, die hem vroeg of hij er voor voelde om deze mooie vrijwilligerstaak op zich te nemen. En hij zei zonder aarzelen: ja. En zo werd hij lid van het collectantencollege, zoals hij dat tot op de dag van vandaag nog noemt. Hij kan zich nog herinneren dat er in het begin werd gecollecteerd met een metalen bakje, met gleuf, aan een lange metalen stang. En ze waren groen van kleur, dat weet hij nog. “Je moest erg oppassen dat je niet tegen iemand aanbotste met dat ding.” Eigenlijk is er in al die jaren niets aan het werk van de collectant veranderd, alleen zijn er tegenwoordig minder mensen in de kerk. “Vroeger was de kerk veel voller”, herinnert hij zich.
Zijn hele leven woont dhr. Cuypers al in de parochie. Allereerst met zijn ouders en de rest van het gezin bestaande uit dertien kinderen.
Onze jubilaris is als hovenier tot zijn vervroegd pensioen altijd buitenshuis werkzaam geweest en vertelt daar nog met veel plezier over. Werken in de tuin is zijn grote hobby en trots laat hij, zelfs zo vroeg in het jaar, zien dat alles er piekfijn bij staat. Want voor Pasen moet het een beetje netjes zijn.
Ook de tuin van de buurvrouw mag rekenen op zijn deskundige handen en vakmansoog. De buurvrouw kan sowieso steeds op hem een beroep doen wanneer zij hulp nodig heeft. Een spreekwoordelijke goede buur dus. Die nog steeds tijd te kort komt.
Op zondagmorgen in de mis van 10 uur heeft hij volgens rooster meestal “dienst”. Deze tijd komt hem het beste uit. Maar wanneer een van de anderen vraagt of hij op een ander tijdstip kan invallen is dat ook geen probleem. Het college van collectanten komt eens per jaar samen voor een jaarvergadering en dan kan iedereen zijn mening geven.
Namens de groep is mw. Gerards hem komen feliciteren met zijn jubileum en heeft voor hem een lekker wijntje meegebracht. Wij zeggen “Proost” meneer Cuypers, dank voor zoveel jaar trouwe inzet in onze parochie.

IMG_0271Ook dhr. Spiertz is als collectant 25 jaar actief in onze Pancratiuskerk. Toentertijd werd hem door de heer Schreurs (zijn oud-leraar van de basisschool) gevraagd of hij het penningmeesterschap van de scouting wilde overnemen. En toen dhr. Spiertz ja zei, was de volgende vraag of hij ook het collecteren in de Pancratius wilde doen. En weer stemde dhr. Spiertz in. Een hele oude lijst “lidmaatschap van de collectanten vereniging” (zie onder) ligt op tafel en bewijst het een en ander. Hierop is bijvoorbeeld te zien dat dhr. J. Verheugen per ingangsdatum 1946, op deze lijst, als eerste genoteerd staat. Ook vele andere, voor de ouderen onder ons, bekende namen komen erop voor. Er moet ook nog ergens een boekje zijn (ooit uitgegeven door het bisdom)dat precies beschrijft wat de taak en hoe de werkwijze van de collectant hoort te zijn. Maar dhr. Spiertz weet niet waar dat bewaard wordt. 

Dhr. Oostwegel is tegenwoordig voorzitter van de hechte groep collectanten en mw. Gerards beheert het lief en leed-potje. Ja, ze is ook bij dhr. Spiertz op bezoek geweest met felicitaties en een lekker wijntje.
Voor zijn pensionering heeft dhr. Spiertz altijd met veel plezier op de hogere Hotelschool in Maastricht gewerkt. Daar was het heel normaal om in kostuum, met stropdas te verschijnen. En deze vorm van decorum is voor onze jubilaris ook vandaag de dag erg belangrijk. Van een collectant mag verwacht worden dat hij of zij er netjes bij loopt bij het uitoefenen van het collectewerk. Wanneer er een nieuwe collectant gevraagd wordt, is dit gegeven altijd iets dat meetelt.”Je wordt er toch op aangekeken”, meent hij.
Volgens dhr. Spiertz is er de afgelopen 25 jaar niet veel veranderd. Hij kan zich niet herinneren ooit met iets anders dan de bekende mandjes het collectegeld opgehaald te hebben.
Naast het collectant-zijn is dhr. Spiertz intensief betrokken bij het bestuur van de stichting Patiëns. (voor meer info zie elders op deze website) Men is op dit ogenblik druk bezig om de naamsbekendheid van Patiëns te verbeteren. Een artikel is in de maak, een poster hangt bij het parochiesecretariaat en aktiepunten liggen klaar. Heel graag zag het bestuur van Patiëns een artikel in een van de week- en huis aan huis-bladen, om al het goede werk van de stichting breed onder de aandacht te brengen, maar dat wil maar niet lukken. Jammer!
Over het gegeven vrijwilligerswerk kan men met de jubilaris gerust een boompje opzetten; hij spreekt er met verve over en heeft er zo zijn gedachten over.
Ook dhr. Spiertz willen wij graag heel hartelijk danken voor zijn inzet in onze parochie en de wens uitspreken dat hij daar nog vele jaren mee door mag gaan.

IMG_0270_Small

“lidmaatschap van de collectanten vereniging”

Zoeken