CAECILIA HEEFT DE KLOKKEN HOREN LUIDEN


IMG_0020

Zondag 4 september startte voor ons gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia na de zomerpauze weer het nieuwe seizoen.
Om te beginnen door tijdens de mis van 10 uur de gezangen te verzorgen.IMG_0010

Na de mis en een ontbijt ging de reis naar Asten, waar een bezoek werd gebracht aan het Nationaal Beiaard-en natuurmuseum.

 IMG_0011Een zeer deskundige gids liet niet alleen het oude procedé zien van het maken van een klok, ook allerlei toepassingen van klokken, bellen en carillons kwamen aan bod.


Onze organist mocht laten zien dat hij als beiaardier eveneens zijn mannetje staat. 

                                                                               IMG_0018

Veel belangstelling was er voor de astronomische klok, voorzien van vele details, die op vaste tijden een schouwspel vertoont waarbij de drie koningen bij Maria en het kind Jezus “langs komen”. 
                                                                                                                                              
IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024  

Wie na deze zeer uitvoerige rondleiding nog energie had kon ook nog het een en ander horen en zien op botanisch gebied in het natuurmuseum. Na dit alles spoedden de zangers en zangeressen zich naar Valkenburg waar de dag werd besloten met een hapje en een drankje. Een welbestede dag en als ons koor de volgende weer klinkt als een klok, dan weet u hoe dat komt…..

Zoeken