PALMPASEN 2011

Zondag 17 april, een zonnige zondagmorgen. Palmzondag.
Kinderen komen met hun Palmpasen-stokken naar de kerk in Welten.....

Daar trekken zij in processie naar het altaar en luisteren staande op de trappen naar deken van Galen. 
Voor aanvang van de mis worden deze zelf versierde stokken samen met de palmtakjes gezegend.
Om na afloop trots weer mee naar huis genomen te worden. Of om weg gegeven te worden aan een bijzonder iemand.
Een mooie traditie die hopelijk nog lang in stand gehouden wordt.

.IMG_0202

Zoeken