Hier ben ik !

Diakenwijding_Rick_1Op zaterdag 10 september mocht ik, met nog drie anderen, in de abdijkerk van Rolduc de diakenwijding ontvangen. Gevraagd om je belevenissen op te schrijven valt toch niet mee, merk ik. Het is onmogelijk om onder woorden te brengen hoe je zo’n wijding ervaart. Drie momenten staan voor altijd in mijn geheugen gegrift.

Aan het begin van de plechtigheid wordt je naam opgeroepen waarop je antwoord: ‘Ja, hier ben ik.’ Ik moest een paar keer slikken voor ik antwoord kon geven. Het is niet zozeer even checken of we wel aanwezig zijn! Maar met je antwoord mag je tegen O. L. Heer zeggen: ‘hier ben ik, ik geef mij geheel aan U.’

Diakenwijding_Rick_2

Het tweede moment was het meest indrukwekkend. Tijdens het aanroepen van alle heiligen ga je plat ter aarde liggen, teken van overgave. In de afgelopen jaren heb ik het een en ander mogen meemaken; niet alleen mooie dingen maar ook tegenslagen. Niet in de laatste plaats het ernstig ziek zijn eind vorig jaar. De confrontatie met tegenslag en de broosheid van het leven, vormt je hoe dan ook. Op zulke momenten heb ik ervaren dat ik de goede God toch nodig heb en dat ik zonder Hem niks kan. Op die manier ervaar je des te meer wat het betekent om ‘plat ter aarde’ te gaan liggen; wetend dat je Hem nodig hebt in je leven. Het derde moment is de uittocht op het einde van de mis. Als pasgewijde diaken loop je door de kerk, beseffend dat je er anders uitkomt dan dat je erin gekomen bent. En terwijl je door het middenpad naar achter loopt zie je links en rechts de mensen zitten die jou een warm hart toedragen. Door de aanwezigheid van vele parochianen uit Heerlen, die me in het afgelopen jaar welkom hebben geheten, en van familie en vrienden was het een onvergetelijke dag! Je wordt er stil van, beseffend dat God jou geroepen heeft om zijn liefde zichtbaar te maken aan de mensen die aan jou worden toevertrouwd. Dat je dit alles mág ontvangen.

 

Diakenwijding_Rick

Ondertussen ben ik alweer twee weken als kapelaan werkzaam in de parochies. Je loopt weer mee tijdens de catecheselessen in de St. Martinusschool in Welten. Sommige reacties van de kinderen zijn de moeite waard om te vermelden. Uiteraard verschijn je in priesterboord voor de klas en bij de vraag aan de kinderen of hen iets opvalt in vergelijking met vorig jaar, was de eerste reactie: ‘hij heeft een nieuwe bril’. Het woord ‘halsband’ kwam ook voorbij en zelfs de suggestie van een ‘naamkaartje waar je je naam op kunt schrijven!’


Kapelaan Blom.Tijdens de eerste assistentie die ik als diaken mocht verlenen in St. Josephparochie heb ik tegen de aanwezigen gezegd dat ik me mocht thuis voelen dankzij de mensen van de Heerlerbaan, van Welten en van de Pancratiusparochie in de binnenstad. Is dat geen taak van ons allemaal: een hechte gemeenschap vormen waardoor we ons bij elkaar en in de kerk thuis mogen voelen? Wanneer wij samen een hechte ‘kerkfamilie’ vormen mogen we dat uitstralen  naar anderen toe, opdat ook zij zich thuis mogen voelen bij Onze Lieve Heer. Daar heb ik voor gekozen, om Gods liefde handen en voeten te geven aan de mensen om ons heen. Laten we samen zeggen: ‘Ja, hier ben ik!’ God heeft ons allemaal geroepen om een lichtpunt te zijn in het leven van anderen.

Meer weten over onze Diaken? Klik hier voor het interview.

(Foto's Bisdom Roermond)

Zoeken