Dekenaal getinte Jubileumviering van 25 Jaar Deken van Galen

"Alles vermag ik door Hem die mij kracht geeft"

12 mei, hoogfeest van de H. Pancratius,
Stadspatroon en patroon van de dekenale kerk.

Een mooie dag om met alle priesters en diakens van het dekenaat naar mogelijkheid samen eucharistie te vieren. Dankzegging aan God te brengen voor 25 jaar dekenzijn als ook voor het geschenk van het leven aan onze Deken die vandaag tevens zijn verjaardag viert.

Pastoor Nevelstein sprak het openingswoord als vice-voorzitter van het dekenaat. Hij gaf een karakterschets van de Deken zoals we hem kennen, of ervaren. Menigeen kon daardoor eens bevestigend knikken of met een lach het uitgedrukte bevestigend beamen.

De muzikale omraming werd verzorgd door het Heerlens Bruidskoor olv. Nico Hermans
met de Messa a tre voci Maschili van Don Lorenzo Perosi en andere meer byzanteinse gezangen.

"... Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Met deze woorden uit het evangelie van Mattheus in het oor begon de Deken aan een overzicht van kerkelijk leven in de afgelopen
5 dicenia vanuit zijn blik en beleving. Beginnend met een gevestigde volks kerk over een leeg loop aan kerken verval en uit de mode raken van geloof en geloofsbeleving naar de zin van het geheel en wat ons dan eigenlijk op de been houd en waaruit wij kunnen en mogen leven. "Druk-rijp" zoals gezegd werd maar het was en zal een hoor beleving blijven die bij menigeen tot verdieping van geloof en geloofsbeleving zal mogen voeren en stimuleren.

De voorbeden werden wederom door de verschillende standen uit de parochie voor gedragen. Kinderen, jeugd, ouders, ouderen, verenigingen & kerkmeester. Waarbij de gebeden werden afgesloten met: ... vervul onze verlangs, naar uw wijsheid en welbehagen...

Verenigd rond de tafel van de Heer...

...is het toch de band Door, Met en In Hem waardoor wij ons gedragen weten, dat ons kracht geeft door te gaan in dankbaarheid voor al het geen we dag voor dag mogen ervaren van Zijn goedheid. Deze dank gold vandaag in bijzonder onze Deken die we nogmaals van harte Proficiat ! wensen met dank voor al het gegeven zijn en inzet voor de Kerk en concreet hier in dit dekenaat, hier in Heerlen e.o.

Zoeken