Kerststal 2012 in Pancratiuskerk

          deel 2.     Nazaret

DSC 0050
“Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord”.
In het evangelie van Lucas lezen we dat de engel Gabriël naar Nazaret, een stadje in Galilea (in Israel) wordt gestuurd.

Hij gaat een meisje, Maria heet zij, in naam van God vragen of zij de moeder wil zijn van God’s Zoon. Deze zal Jezus heten en voor eeuwig koning zijn. Maria schrikt van deze vraag en zegt: ”hoe kan dat nou, ik heb toch geen man?”. Gabriël stelt haar gerust en legt haar uit dat God zelf, door de heilige Geest, ervoor zorgt dat zij zwanger wordt en dat haar kind de Zoon van God genoemd zal worden. En mocht Maria denken dat zoiets onmogelijk is, dan kan de engel haar vertellen dat haar nicht Elisabet ondanks haar hoge leeftijd ook in verwachting is. “Want voor God is niets onmogelijk”.
Dan zegt Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord”. Daarmee wil zij zeggen dat zij wil doen wat God van haar vraagt.
DSC 0049Deze woorden van Maria worden dagelijks over de hele wereld door mensen nagezegd wanneer zij het Angelus (het Engel des Heren) bidden.
Wanneer u om 12 uur ’s middags de kerkklokken hoort luiden,(waar u ook bent!) als oproep voor het Angelus-gebed, mag u denken aan Maria’s woorden:”Zie de dienstmaagd des Heren,mij geschiede naar Uw woord.”

(het huisje van Maria in Nazaret)


Er wordt veel nagedacht over de beste opstelling door de bouwers van onze kerststal. Onderdelen van gebouwen en hele rotspartijen verhuizen van links naar rechts.

Na uitvoerig uitproberen en overleg zien wij langzaam, maar zeker het hele tafereel tot stand komen.
DSC 0046

              DSC 0051DSC 0044Betlehem -in wording-

Deel 1 kerststal in aanbouwBouwen aan Bethlehem  

DSC 0067 


Er wordt weer driftig getimmerd, geboord en geschroefd in de kerk.  
Want de nieuwe kerststal staat in de steigers.DSC 0070

Met behulp van een technische bouwtekening van hoe het er dit jaar uit gaat zien en foto’s van vorig jaar zijn de mannen aan de slag gegaan.


DSC 0073
(er werkt ook iemand achter de schermen !)            DSC 0066             

Wij gaan het bouwproces volgen gedurende de weken tot Kerstmis en wensen de heren alvast veel succes!

Zoeken