deel 4. De Wijzen uit het Oosten


DSC 0074Jeruzalem.


Toen Jezus in Betlehem geboren was, was koning Herodes koning van Judea. Wanneer er wijzen uit het oosten bij hem op bezoek komen en vragen waar zij de pasgeboren koning van de Joden kunnen vinden schrikt hij heel erg. "Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen", laten de wijzen Herodes weten.

Deze vraagt zijn eigen schriftgeleerden en hogepriesters uit te zoeken waar deze koning geboren moest worden. "In Betlehem", is het antwoord. Bij de profeet Micha staat het geschreven: "uit Betlehem zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israel". Een leidsman, een nieuwe koning? Daar is Herodes niet blij mee. Daarom vraagthij of de Wijzen het hem willen laten weten wanneer zij het Kind gevonden hebben, zodat ook hij het hulde kan brengen.


DSC 0056

De Wijzen gaan op weg en de ster gaat voor hen uit, tot hij boven de plaats waar het Kind is, stil blijft staan.
Zij gaan binnen en brengen het huldeen bieden hun kostbare geschenken aan: goud, wierook en mirre.


 

In een droom worden zij gewaarschuwd niet naar Herodes terug te gaan
en dus reizen zij langs een andere weg terug naar hun land.


DSC 0067

Ook Jozef krijgt in een droom de opdracht met het Kind en zijn moeder naar Egypte te vluchten, omdat Herodes het wil doden. Zij blijven daar tot aan de dood van koning Herodes.

 

 

 

 

 

DSC 0083DSC 0078

               Een laatste likje verf                                                                     Bijna klaar voor bewoning.

 

Zoeken