Zijbeuk Zuid

Zijbeuk zuid 01     Zijbeuk zuid 02


Rechts aan de muur enkele staties van de kruisweg, verderop in de zuidelijke transept is te zien de Aanbidding van het Kind.

Zijbeuk zuid-west 01     Zijbeuk zuid-west 02

                          H. Maria Zetel der Wijsheid                                            Toegangsdeur naar de trap van het oksaal

 

     

Zijbeuk zuid-west 03     Zijbeuk zuid-west 05

                                      Het portaal

 

 

 

 

Transept Zuid

Hier de foto's van de zuidelijke transept...

 Wij zien hier gewelfschilderingen van de hand van Charles Eyck

 

Schildering zuid transept 01     Schildering zuid transept 02

         Johannes 20: 15-18, Verschijning van Jezus                     Marcus 5: 22-23, Opwekking van de dochter van Ja├»rus

                            aan Maria Magdalena

 

 

 

Schildering zuid transept 03     Schildering zuid transept 04

        Lucas 15: 11-32, Gelijkenis van de verloren zoon                    Lucas 10: 30-37, Gelijkenis van de barmhartige 

                                                                                                                                         Samaritaan

 

 

 

 

Zijbeuk Noord

 

 

Zijbeuk noord-west 01     Zijbeuk noord-west 04
                                        Corpus                                                                           Kindje Jezus van Praag

 

 

 

Zijbeuk noord-west 02     Zijbeuk noord 05

              Beeld van de H. Theresia van Lisieux                                                             de Kruisweg

 

 

 

 Zijbeuk noord 06     Zijbeuk noord 07

                                     de Kruisweg                                                                               de Kruisweg

 

 

 

 

Transept Noord

Enkele foto's van het noordelijk transept....

 Gewelfschilderingen van de hand van Charles Eyck

 

Schilderingen noord transept01     Schilderingen noord transept02

 Mattheus 3: 1-2, de Prediking van Johannes de Doper                                Mattheus 13: 47-48, Gelijkenissen                                                                                                                                                      (de Goede en de Slechte Visch)

 

   

 

Schilderingen noord transept04     Schilderingen noord transept03

    Lucas 15: 4-7, Gelijkenis van het verloren schaap                                      Johannes 4: 1-27, Gesprek met

                                                                                                                                de Samaritaanse vrouw.

 

 

 

Zoeken