HET HEILIG HART BEELD

 

Het heilig Hart beeld stelt de figuur van Christus voor die met zijn linkerhand wijst en verwijst naar zijn met doornen gekroonde, maar van liefde brandende hart.
Hij is koninklijk en tegelijkertijd priesterlijk gekleed in een wit onderkleed met een royaal bovenkleed in warm en majesteitelijk diep rood.
Met zijn rechterhand wijst hij naar boven vanwaar hij is uitgegaan en weer teruggekeerd als tweede persoon van de drie-ene God. In het zegenende gebaar ziet men de twee opgestoken vingers als verwijzing naar de goddelijke èn menselijke natuur van Christus.
Wat wil ons dit beeld vertellen? De liefde van Christus voor ons (het brandende hart) wil ons, ondanks alle leed en pijn die wij Hem aandoen (doornen en distels), voeren naar het hemelse thuis bij Zijn Vader.
Op de achtergrond zijn de symbolen van de evangelisten te zien. Engel, os, leeuw en adelaar.
Zij verwijzen naar de evangeliën, waar Christus’ leven beschreven is.

Heilig-Hart

Zoeken