Misstipendia

Per 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:IMG 9187 Small

H. Mis op zaterdagavond en zondagochtend € 27,50
H. Mis op weekdagen € 12,50

H. Mis Theresiakapel - Putgraaf 
zaterdag 10.00 uur € 12,50

 

Huwelijksmis
(afhankelijk van de kerkbijdrage van het huwelijkspaar)
€ 440,-

 

Begrafenismis
€ 440,- (excl. koor en organist)
Vrijstelling van de uitvaartkosten: 
Indien men in de laatste vier jaren tenminste 
het gemiddelde van het geldende minimum
aan kerkbijdrage heeft betaald.
Per 1 jananuari 2018 door Bisdom vastgestelde 
normbedrag € 110,- per jaar.

 

Enkel crematiedienst
met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst
(afhankelijk van kerkbijdrage) € 440,00

 

Jubileumdiensten

die niet tijdens de reguliere
zaterdag- of zondagsmissen worden gehouden € 275,-

Stichting 10 jaar door de week (leesmis) € 125,-
Stichting 20 jaar door de week (leesmis) € 250,-
Stichting 10 jaar (zaterdagavond of zondag) € 275,-
Stichting 20 jaar (zaterdagavond of zondag) € 550,-

Zoeken