Theresiakapel

Buitendeur_SmallDe Oorsprong

In 1936 stichtten de zusters Carmelitessen een koos­ter met kapel in Heerlen aan de Putgraaf. Vele Heerlenaren, maar ook zij die toen van buitenaf kwamen voor een bezoek aan het tegenovergelegen Sint Jozefziekenhuis, bezochten de kapel om er hun noden of dankbaarheid neer te leggen. In 1972 verlieten de laatste zusters het klooster en droegen de gebouwen in eigendom over aan de Gemeente Heerlen. Deze liet via de media weten, aan het klooster en de kapel een andere bestemming te willen geven.

 

Het Behoud

Dankzij het initiatief van een aantal Heerlenaren, die zich gesteund wisten door vele protesten tegen deze andere bestemming, werd de Stichting Kapel Putgraaf opgericht. Een stichting met het doel de kapel als ge­bedshuis te behouden.
Na een periode van langdurig en intensief overleg, kon de stichting in 1973 de kapel van de gemeente huren. Vele trouwe begunstigers bleven gelden bijeenbrengen voor de huur en het onderhoud van de kapel. Het bestuur kon ook nog gelden reserveren om de kapel in eigendom te kunnen verwerven. Op 15 oktober 1993 was het zover. Na een huurperiode van twintig jaar werd de kapel eigendom van de Stichting Kapel Putgraaf. Door de eigendomsoverdracht was het behoud vrijwel zeker gesteld.
HET DOEL WAS BEREIKT. ... Een oord voor gebed, stilte en Eucharistieviering bleef behouden ...

 

Renovatie

Na tien jaren van uiterste spaarzaamheid was een goede basis gelegd voor het noodzakelijke onder~ houd. Tijdens de inventarisatie van de uit te voeren werkzaamheden werd het besluit genomen naast het technische onderhoud, ook de liturgische inrichting aan te passen. De hiervoor benodigde financiële middelen werden opgebracht uit de inmiddels opgebouwde reserve, aangevuld met vele kleine en grote giften.

 

Achterwand_SmallDe Inzet

Het huidige bestuur zet zich, met respect voor de erfenis van hun voorgangers, met hetzelfde enthou­siasme in voor het behoud van de kapel. De tijd heeft inmiddels aangetoond dat de kapel haar bestaansrecht en haar onschatbare waarde bewezen heeft. Het bestuur is steeds op zoek naar burgers van Heerlen die de kapel een warm hart toedragen. Helpt u, met een (liefst jaarlijkse) financiële bijdrage, de kapel ook voor de toekomst in stand te houden?

 

Activiteiten

Alle vieringen vinden plaats onder de liturgische verantwoordelijkheid van en in samenwerking met de Pancratiusparochie. 
Iedere zaterdagochtend wordt om 10.00 uur een Eucharistieviering gehouden. Voor deze viering kunt u uw bijzondere intenties bij ons kenbaar maken.

Maar u kunt er ook terecht voor:
- een stil, of gezamenlijk gebed.
- het opsteken van een kaarsje
- een moment van rust in deze jachtige wereld.
Hiervoor staat de deur dagelijks open, van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Overige mogelijkheden

De kapel beschikt over 65 zitplaatsen. Dit betekent dat zij uitermate geschikt is voor vieringen in beperk­te kring, waarvoor een gewone parochiekerk te groot ofte onpersoonlijk is. 
Hierbij kunt u o.m. denken aan:
- de eucharistieviering bij een jubileum
- een doopplechtigheid
- een huwelijkssluiting
- een afscheidsviering/uitvaart voor een overledene.

 

Informatie

Het adres van de kapel: Putgraaf 1e  |  6411 GT  |  Heerlen

Logo_Theresiakapel-site_SmallStichting Kapel Putgraaf
Secretariaat:
Benzenraderweg 46
6411 EE Heerlen
045-571 83 39 (na 16.00 uur)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postbank: 26.725.r8
ING : 67.29.62.543
t.n.v. Stichting Kapel Putgraaf Heerlen

Zoeken