Tiende Statie

JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN BEROOFD.

Wij aanbidden u Christus, en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Voor het oog van de kijklustigen brengt men Hem nog een vernedering toe. Om de naaktheid te bedekken die de gevallen mens na de zondeval bij zichzelf en zijn partner zag, ondergaat Jezus deze oneer. Opdat ook de Schrift weer vervuld zou worden waar staat dat ze dobbelden om zijn gewaad.

Overweging:

X. Schaamteloos...

Zetten ze Jezus te kijk. Zij die geen respect hebben, laten geen draad aan Hem heel. Ze hebben geen enkel benul noch begrip voor deze man die zich totaal wegcijfert, in dienst van de mens en de mensheid.

Het ligt voor de hand dat ook onze kerk en haar bedienaren makkelijke prooi zijn voor schaamteloos gepraat en geschrijf. Enerzijds omdat zwakte en zonde haar niet vreemd is, anderzijds omdat we leven in een wereld die zich zonder God organiseert. Overal waar we Jezus wel nog tegenkomen, zal ook de vertegenwoordiger te schande worde gemaakt.

De zonde van Adam bestond erin dat hij niet langer enkel God wilde dienen, maar zelf heer en meester wilde spelen. Pas toen ontdekte hij zijn naaktheid en schaamde zich.

In Jezus naaktheid aan het kruis wordt de oorspronkelijke staat van zondeloosheid en genade hersteld. Welzalig zij die zo er voor elkaar kunnen zijn, open een eerlijk, vrij en in liefdevolle overgave.

Zalig zij die voor Jezus kleur durven bekennen.

Onze Vader

Ontferm u over ons, Heer ontferm U over ons.
O God, wees ons zondaars genadig.

Klik hier om terug te gaan Klik hier om verder te gaan


 

Zoeken