Kruisweg 2014

Kruisweg Beuron 12

 

Twaalfde statie

 

Jezus sterft aan het kruis


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost


Het was nu reeds ongeveer het zesde uur en tot het negende uur werd het donker over heel het land, want de zon werd verduisterd. Ook scheurde het voorhangsel van de tempel middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”. Na deze woorden gaf Hij de geest.

Niets in het leven is zeker. Behalve dit: dat ook wij eens zullen sterven. Niemand kent daarvan dag noch uur. Van vele dingen die we wel weten, is het fijn dat we ons erop kunnen en willen voorbereiden. Niemand is graag overvallen met bijvoorbeeld examenvragen. En fijn als je weet wanneer je gasten komen. Zelfs voor vuilophaal spreken we dagen af. Gelovige mensen willen sterven in overgave aan God. Sterven is voor hen geen noodlot dat ze ondergaan maar iets dat ze aanvaarden en opdragen zoals Jezus, die zichzelf uit handen gaf en zijn lijden opdroeg voor onze bevrijding uit zonde en dood.. Door ons gelovig aan Jezus toe te vertrouwen in het stervensuur, voltrekt zich aan ons de Verlossing en worden wij opgenomen in het geheim van Gods goedheid. Voor de doden die in ons hart blijven en wier namen wij vaak noemen, bidden we om hemelse rust.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

Zoeken