Kruisweg 2014

Kruisweg Beuron 11

 

Elfde statie

 

Jezus wordt aan het kruis genageld

 

Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost


De Heilige Maagd voelde al de pijnen, die Jezus onderging, ze werd lijkbleek en zachte klanken van smart kwamen over haar lippen. Aan de kruisstam, tussen de benedeneinde en het midden, was een vooruitspringend blok bevestigd om er de voeten van Onze Heiland op vast te nagelen, zodat Hij méér zou staan dan hangen. Jezus kreunt.

 

Dagelijks nog worden mensen aldus behandeld door gewetenloze machthebbers en hun handlangers, vaak uit machtswellust, wraak of hebzucht. We kennen beelden, welke door nieuwslezers als “schokkend” worden bestempeld. Zolang het vreemden zijn, ….. maar wat als het je eigen dierbaren overkomt. Ook met woorden en acties spijkeren we mensen snoeihard vast, waardoor ze geen kant meer op kunnen. Vreemd, dat we dat normaal vinden.. Bidden we voor alle slachtoffers van lichamelijk en geestelijk geweld, voor alleen die gebruikt en misbruikt zijn.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet.

 

Zoeken