Kruisweg 2013

10 Tegel Statie
 
TIENDE STATIE

 

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest ontluisterende ervaring die je mee kunt maken.  Jezus werd ontdaan van wat hem bescherming gaf en hem dierbaar was. Zo deelde Hij het lot van mensen die moeten leven na geweld dat zij hebben ondergaan.

 

Pas na de zondeval zagen de mensen dat ze naakt waren. Het zuivere zien wordt geslagen en getekend door het begeren en de wellust. De bom die het meest de vredige samenleving geweld aandoet, die mensenlevens plaagt en teistert, relaties ontwricht, is de sexbom geworden. Zelfs een bom die de schijn wekt, dat het te moeite waard is om er door geraakt te worden. Onder het motto: alles moet kunnen, brandt de ware en pure liefde op. Blijven mensen vaak achter, geslagen , getekend, in zak en as. Kuisheid, zuiverheid is van alle christelijke deugden de minst populaire. Als we al niet graag onzuiver water drinken of onzuiver voedsel eten, omdat het ons lichaam belast, waarom dan onzuiverheid in respect en liefde toegelaten?

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken