Kruisweg 2013

08 Tegel Statie
 
ACHTSTE STATIE

 

Jezus troost de wenende vrouwen

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Anderen troosten, terwijl je zelf ten dode bedroefd bent, lijkt een onmogelijke taak.

Jezus heeft, ondanks zijn lijden, nog aandacht voor de mensen buiten hem. "Ween niet over Mij, maar ween over uzelf. Weeklaag niet over wat Mij isaangedaan, maar klaag uw eigen zonden aan. Ween en jammer om de rampen die over u komen. Erken uw eigen ellende.

 

Soms moet je aan een ziekbed ervaren, dat de lijdende mens die je dierbaar is, jou sterkt en inspireert. Je gaat er heen om de ander nabij te zijn en te bemoedigen. Maar het is echt wel eens andersom. Ook hier wijst Jezus de goed bedoelende vrouwen de weg. Eigenlijk lijkt Hij tegen hen te zeggen: Dames, stop met deze goed bedoelde onzin. Jammer niet om mij, want jullie hebben oren maar horen niet, jullie hebben ogen maar zien niet. Jullie begrijpen het niet, omdat jullie misleid zijn. Daarom noemen jullie kwaad wat goed is en andersom.

Waar blijft de wijsheid, die inzicht geeft? Niet mijn weg is dwaas, maar die van jullie. Leef de dwaasheid van het kruis, als zegen voor de wereld. Bidden we dat Traagheid van hart en geweten verre van ons blijven.    

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen


Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken