Kruisweg 2013

06 Tegel Statie
 
ZESDE STATIE

 

Veronica droogt het gelaat van Jezus af

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Vrouwen leggen vaak een ongelooflijke moed aan de dag.  In heel zijn openbaar leven kon Jezus rekenen op de hulp van vrouwen.  Ook in zijn ontluistering weken zij niet van zijn zijde, zij overwinnen hun angst.  Veronica is daar een voorbeeld van; zij reinigt zijn geschonden gelaat.

 

De vrouw bekent kleur. Net als Simon van Cyrene, maar nu uit grote betrokkenheid, vrijwillig  en uit liefde. Ze onderneemt een poging het geschonden, gezwollen gelaat, vol geronnen bloed en stof, met een doek te reinigen. Verguisd, gehoond en geslagen, niets dat nog oogt. Maar zij lijkt geen last te hebben van menselijk opzicht, welke ons toch vaak parten speelt als het gaat over het geschonden gelaat van de Kerk.  Wie werkt nog aan de deugd van fortitudo: moed en standvastigheid, durft kleur te bekennen ten gunste van Christus en zijn Kerk?

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken