Kruisweg 2013

05 Tegel Statie
 
VIJFDE STATIE

 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

God zij dank zijn er niet alleen toeschouwers maar ook helpers. Dat mocht ook Jezus ervaren. Simon blijkt bereid om het vernederende kruis van Jezus mede te dragen.

 

Een ellendige klus, niet iets waar je als mens op zit te wachten. Zij die je bevel gaven en de directe omstanders en toeschouwers weten dat Simon gedwongen wordt. Maar enkele meters verder kunnen de toeschouwers makkelijk denken, dat ze daar een sympathisant zien mee sjorren. Zal de hoon en spot ook niet deze Simon bereiken?

Wie komt nu nog voor onze kerk, de bruid van Christus op? Wie zet de schouders eronder na alle rapporten over misbruik? God en zijn Kerk worden verbannen naar de historie, heeft niets meer met deze tijd te maken. De Kerk is een loser. Wie wil daar nog een helpende hand naar uitsteken! Waar zijn de roepingen voor priesterschap en godgewijd leven?

Wie bezit nog de geest en de deugd van toewijding? Niet alleen richting Kerk, maar ook naar alle mensen die onze aandacht, zorg en steun verdienen. Met geld is dat alles niet echt te koop.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken