Kruisweg 2013

14 Tegel Statie

 

VEERTIENDE STATIE

 

Jezus wordt in het graf gelegd

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus rust in zijn graf, in afwachting van zijn opstanding.  God, onze Vader, zal woord houden en Hem door zijn Geest op de derde dag doen opstaan.  Wij allen zullen hem mogen volgen door dood naar verrijzenis.  In een lang proces nemen wij afscheid van onze dierbaren die ons voorgingen in de dood, soms gebroken door verdriet.  Maar het is geen afscheid voorgoed, want eens zullen wij allen opnieuw tot leven komen om voor altijd bij elkaar te zijn met de Heer in ons midden.

 

Mensen hebben wensen en verwachtingen ten aanzien van het leven. Ook dat ze graag oud willen worden. Natuurlijk als de volgende voorwaarden in gevuld zijn: geen ziekte, handicap of dementie, goede zorg en liefdevolle omgeving met veel begripvolle mensen.

En als we dan toch moeten sterven, dan liefst zonder pijn, zomaar, in de nacht, als een kaarsje.

Laten we niet met de dood bezig zijn, wetend dat deze toch komen zal. Maar dienen we het leven, dienen we de mensen in de wereld waarin we geplaatst zijn, en we zullen leven, eeuwig leven. Ziet, ik ben met u alle dagen, want ik heb de dood overwonnen. Bidden we voor hen die ons voorgingen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

 

Zoeken