Kruisweg 2013

02 Tegel Statie
 
TWEEDE STATIE

 

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

 

 Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Jezus droeg zelf zijn kruis.  Hij was gekomen met open handen en als kwetsbaar mens: zijn rug al doorploegd met striemen. Zijn Hoofd vol met geronnen bloed omwille van de doornenkroon. Nu zet hij zijn schouders onder het kruis. Onmogelijk hoe Hij zijn gebed leeft die zelf leerde: “ Vader, Uw Wil geschiede”.

 

Heel ons  verstand en alle emoties zouden zich verzetten tegen zulk een lot. Zeggen mensen daardoor niet vaak- als het leven hard is en zwaar weegt - met boosheid: ‘Als er een God bestaat, waarom laat Hij dit toch toe!’ Dan pas blijkt of we de deugd van geloof werkelijk ons eigen hebben gemaakt.

Voor wie niet meer kan geloven of het nooit heeft kunnen oppakken, is het leven in zulke omstandigheden zinloos, zonder zin.  Lijden doen we af als onzin. Alsof we nooit hebben gezien dat elk succes niet dan met pijn, inzet en offers tot stand kan komen. Dat we daarin wél geloven als het gaat om vergankelijke successen. Waarom dan niet doorgetrokken naar de eeuwige roem?

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken