Kruisweg 2012

ZEVENDE STATIE

 

Statie07 Small

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Doch ik - een worm en geen mens; spot der schare, veracht door het volk" (Ps. 22,7). Deze woorden van de Psalm komen in ons op als we Jezus voor de tweede keer op de grond zien vallen onder het Kruis. Hier, in het stof der aarde ligt de Veroordeelde. Verpletterd onder het gewicht van het Kruis. Zijn kracht vloeit steeds meer uit Hem weg. Maar met grote inspanning zal Hij weer opstaan en Zijn weg vervolgen.

Velen willen graag sterk zijn. Lichamelijke kracht welke verkregen wordt door sport en volharding. Kijken me maar naar sportscholen, waar menig zweetdruppeltje als trofee wordt ontvangen. Belangrijker is echter uitstraling, vinden velen. Dat je iemand bent, gezien mag worden. Schoonheid komt daar om de hoek. Ook daar heeft de mens veel voor over. van wekelijkse kapper, opmaakbeurt tot massage en beautysalons. Anderen zoeken de kracht in populariteit Sociale media zijn daarin een must. Vele vrienden en goed aangeschreven staan, scoren en gezocht worden. En als het leven zijn lasten over ons uitstrooit? Welke kracht is dan van belang? Een kracht welke onder lijkt te sneeuwen: nl. Geestkracht, mentale kracht, zielssterkte. Maar hoe maak ik me zulk een volharding eigen? Jezus zegt: Komt tot mij die belast en beladen zijt, ik zal u rust en verkwikking schenken! Mijn genade is u genoeg. Dat mensen weer Gods genade leren zoeken en mogen vinden in een waardige eucharistie, opgedragen door priesters die mannen zijn naar Gods Hart.

Onze Vader ...

 

Zoeken