Kruisweg 2012

VEERTIENDE STATIE

 

Statie14 Small

Jesus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Toen het avond geworden was, kwam een rijk man uit Arimatea, die Jozef heette; ook hij was leerling van Jezus geworden. Hij vervoegde zich bij Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus gaf toen het bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten.

Hier eindigt het Kruis en het Heilig Graf wordt: het eerste Tabernakel. Wereldwijd vormen de tabernakels in onze kerken de belangrijkste plek van en in elk Godshuis. Kinderen wijzen we bij de voorbereiding op de Godslamp. Jezus woont daar, zeggen we soms, om iets te kunnen aanduiden. Jezus achter de steen, Jezus achter de gesloten deurtjes. Hij lijkt te zwijgen als het graf. Alleen wie Hem opzoekt zoals Maria Magdalena, om bij Hem te zijn, zal ervaren dat Hij ons bij name roept...als we onze naam niet horen roepen, is het niet stil genoeg in ons.

Onze Vader ...

Zoeken