Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

ZEVENDE STATIE

VIIb_Small

 Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Doch ik – een worm en geen mens; spot der schare, veracht door het volk" (Ps. 22,7).Deze woorden van de Psalm komen in ons op als we Jezus voor de tweede keer op de grond zien vallen onder het Kruis. Hier, in het stof der aarde ligt de Eeuwige , de Koning. Verpletterd onder het gewicht van het Kruis. Zijn kracht vloeit steeds meer uit Hem weg. Maar met grote inspanning staat Hij weer op en vervolgt Zijn weg.

Mensen verzuchten, begrijpelijk, regelmatig dat het niet om aan te zien is. Sta maar eens bij het ziekbed van iemand die vergaat van de pijn. Luister maar eens naar het leed dat iemand is overkomen door hardvochtigheid, roekeloosheid van een ander, door zinloos geweld of door ramp of tegenslag. We snappen de gedachte, dat je dit zelfs een dier niet aandoet. Wat doen we dan wel? Actief ingrijpen? Passief afwachten? Opgeven? Wie zich leert verbinden met de Christus weet inderdaad dat Hij diep ging, heel diep, en niet ophield de weg ten einde te gaan, zonder vroegtijdig op te geven. Om kracht naar Kruis bidden wij, dat mensen zich erin ook bekwamen zich te oefenen in doorzettingsvermogen. Moge het getuigenis van Jezus hen sterken.

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

 

 

Zoeken