Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

ZESDE STATIE 

VIb_Small

VERONICA DROOGT HET AANSCHIJN VAN JEZUS AF  

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Het hart van een vrouw spreekt. Ze vindt het verschrikkelijk. Hoewel ze niet veel kan, dóet ze ten minste iets! Niet alleen reikt ze Jezus een doek en veegt ze zijn gelaat af, bedekt met zweet en bloed. Ze durft daarin tevens zich tot Hem te bekennen. Immers, ze stapt toch uit de omstanders weg en geeft een teken van tederheid en mededogen. Veronica komt niet voor in de Evangeliën. Haar naam dankt ze aan wat ze doet: ze ontvangt door haar hulpgebaar de vera iconos, het ware gelaat van Christus.

Wanneer we iemand tegenkomen die iets voor ons deed, onverwacht en met liefde, zijn we niet alleen verrast of dankbaar: die ander maakt indruk! Het gelaat van die ander zal ons niet zo vlug ontgaan. Zulke mensen blijven je bij. De Verlosser van de wereld geeft Veronica een authentieke afbeelding van Zijn gezicht. Het doek waarop het gelaat van Christus gedrukt staat, wordt tot een boodschap voor ons. In zekere zin zegt het: Dit is hoe iedere daad van goedheid, elk gebaar van ware liefde aan ieders naaste, de gelijkenis met de Verlosser van de wereld versterkt in de persoon die zo handelt. Daden van liefde gaan niet voorbij. Elke daad van goedheid, van begrip, van dienstbetoon laat sporen na in iemands leven. Zo maken we Jezus ook zichtbaar in de wereld,...of niet. Als we geen naastenliefde beoefenen, hoe gering ook, blijft Jezus onzichtbaar. Bidden we om waarachtige christenen.

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

 

 

Zoeken