Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

VIERDE STATIE

IVb_Small

JEZUS ONTMOET ZIJN BEDROEFDE MOEDER

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Op een kruispunt van de straten zal zij hebben gewacht en nu treedt zij de stoet tegemoet. Zij spreken geen woord met elkaar in de Schrift op dit moment, de moeder en haar zoon. Wat zouden zij ook zeggen? Zij zijn met elkander geheel alleen, alleen in de wereld, het woeste gedrang rondom hen ten spijt, oog in oog, van hart tot hart. Wat nu aan liefde en leed door hun zielen gaat, wat van oog tot oog gaat, dat weet God alleen. Dit met name is het moment waarover de oude Simeon sprak bij de opdracht in de Tempel: een zwaard zal uw ziel doorboren. En hij zei ook nog tot Maria, 'Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden”

Ouders die een kind doodgeboren kregen, of een kind moesten afstaan, staan natuurlijk verslagen langs de levensweg. Niet alleen wanneer het gebeurt, maar ze raken het nooit kwijt uit hun hart. Daarnaast zijn er de diepe droefheden als kinderen vreemde wegen gaan, slachtoffer werden van misbruik, eigen wegen gaan die hen vervreemden van hun thuis. De vreugde van het vader en moederschap kent ook zijn zorgen, lasten en pijnen. Speelt dat ook bij Maria? Ja! En nog zoveel meer. Ze weet dat Jezus, haar Kind, Gods Zoon is. Niet alleen zal ze haar kostbare schat gemarteld zien worden, ze beseft hoe de mensheid op een dwaalspoor wordt gebracht omwille van deze schandelijke dood. Niet alleen nu zal Jezus deze weg gaan. Steeds weer zal Hij in de geschiedenis uit steden en dorpen en mensenfamilies worden verbannen. Haar hart wordt koud en kil bij zulk een afwijzing en onbegrip.  

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig. 

Onze Vader

 

Zoeken