Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

TWAALFDE STATIE 

XIIb_Small

JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Na 6 uur hangend lijden, wijkt ook het laatste restje lichaamskracht. De dag, de zon, de natuur protesteert, want duisternis overvalt het land. De al te menselijk ingerichte joodse kerk ervaart haar gebrokenheid: het voorhangsel in de Tempel scheurt. De Maar de Geest van Jezus blijft sterk. Hij vergeeft een mede gekruisigde, laat hem weten ook in het paradijs te komen, vergeeft zijn beulen, vertrouwt ons toe aan de zorgen van Maria en roept tot slot: het is volbracht.

Ook wij protesteren als de dood ons in zijn greep krijgt. We zijn er als de dood voor. Onze natuur verzet zich. Terecht, want we willen léven. Zeker als roekeloos rijgedrag of zieke geesten het leven van dierbaren en zelfs totaal onbekende eisen, verzetten we ons. Zoals we recent beleefden, nu weer in Alphen aan de Rijn. Deze levenswil en levenshonger krijgt pas antwoord wanneer we de hemel aannemen, waar we mogen leven voor altijd. Maar de weg erheen moet een weg worden van overgave van onze wil. Zeker is het goed dat mensen niet onnodig moeten lijden, zeggen we en vinden we, maar willoos maken...
De kunst van het sterven leer je elke dag, door elke dag een beetje te sterven aan jezelf, door een kruisje te zetten door jezelf als dat goed is voor de ander. Menig huwelijk zou niet gestorven zijn, menig enthousiaste jonge mens niet geestelijk zijn gedood. Sterven aan jezelf, om nu en straks te kunnen leven...

 

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.  
A: God, wees ons zondaars genadig. 

Zoeken