Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

TIENDE STATIE 

Xb-1_Small

JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN BEROOFD

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Om Hem van zijn onderkleed te ontdoen, rukken ze zijn doornenkroon van het hoofd, zodat ze dit kleed over zijn hoofd kunnen trekken. Wonden worden opengereten, ook de korsten op zijn lichaam die met zijn kleed verkleeft waren. Naakt en bloot wordt Hij aan de schande prijsgegeven. Ieder onbeschaamd mens kan Hem bekijken en honen. Allen, die Hem eens als de grote profeet vereerden, als Messias geprezen hebben, vrienden, vreemden, het gehele volk ziet Hem in zijn vernedering.

Telkens als mensen elkaars zwakke kanten blootleggen, worden er ook oude wonden opengereten. Wanneer mensen elkaar vinden op het veld van de eeuwige verwijten, aanklachten en zoeken om de ander te vernederen, deelt die aangeklaagde mens in het lot van de Heer. Hij die zelf onschuldig was, wilde deze vernedering ondergaan om de onschuldige én schuldige mens nabij te zijn. Zoals eens bij de overspelige vrouw, die haar lichaam had prijsgegeven of werd gebruikt voor de lust, wenst Jezus niet dat de zonde zegeviert. Zij die te kijk werd gesteld in haar zondigheid hoorde Jezus zeggen tegen de belagers: “ Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”. Moge deze boodschap gehoor vinden bij hen die schaamteloos zoeken een ander te kijk te zetten om hem/haar te vernederen.

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.  

Zoeken