Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

EERSTE STATIE

Ib_Small

JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus staat voor zijn rechters. Die Hem aanklagen, spelen een politiek en religieus spel. De rechter, Pilatus, is een karakterloze man. Hij ziet niet in wat voor kwaad Jezus deed. Maar hij verkiest het om bij het volk in de gunst te blijven, ten koste van die ene mens die voor hem staat. Het proces is onecht, een leugen. De Schrift geleerden en Farizeeën hitsen het volk op. Ze zijn bang hun positie te verliezen. Het makkelijkst is het indien dé levensschenker monddood wordt gemaakt. Het volk zocht Hem vaak massaal op. Menig individu genas Hij! Maar het volk laat zich nu manipuleren. Het spel tegen Gods Zoon wordt knap gespeeld zodat het massaal klinkt: “Aan het kruis met Hem!”

Hoe vrij zijn wij eigenlijk, levend in een vrij land?
Vóór onze tijd wist men al te zeggen: “Spreken is zilver, zwijgen is goud”. We halen inderdaad vaak onzichtbaar onze schouders op. Je kunt je toch niet met alles bemoeien. Bovendien: wat zullen ze van je zeggen? Men leeft nu eenmaal met andere waarden tegenwoordig. En ook leven we graag onder het motto: alles moet kunnen. Zolang het maar aanvaard is door wat “men” vindt.
Alleen bestaat “men” niet, zodat we luisteren naar een onbekende rechter.
We zijn zó vrij dat Gods geboden, met de wet in de hand, met voeten getreden kunnen worden. Als we maar in alles de zorgvuldigheid betrachten.
En als dát kan, beheerst de leugen de wereld. Wie zijn dan de ter dood veroordeelden? Wij zelf misschien?
Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid geleid tot lijden en dood.Het is de onschuldige die de prijs betaalt van menselijke huichelarij. Halve maatregelen zijn nooit genoeg. Ook is het niet genoeg om je han-den in onschuld te wassen. Dit is waarom Christus zo vurig bad voor al zijn volgelingen: Vader, "wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid."

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

 

 

Zoeken