Parochie actueel

Oecumenische viering in de Pancratiuskerk

Na het beter bekend en vertrouwd worden aan en met elkaar tijdens de renovatie en het daarmee te gast zijn in de kerk van het Tempsplein. Was het een wens om weer eens samen te komen om Godsdienst tezamen te beleven in gebed, zang en muziek.

Hier een verslag van deze oecumenische viering.

Lezing over het leven en werken van John Henry Newman

In het kader van de lezingen gehouden bij de Servatius academie hield Deken Th. van Galen f.s.o. een lezing met als thema:

"Over John Henry Newman, de nieuwe zalige"

Onder de link een afschrift van deze lezing gehouden op 14 september 2010 te Rolduc - Kerkrade.

Heeft u vragen of opmerkingen ?

Gebruik dan dit contactformulier

Parochienieuws 18 december 2011 - 29 januari 2012


PAROCHIENIEUWS 18 DECEMBER 2011 – 29 JANUARI 2012

KERSTMIS

Mijn laatste artikeltje dit jaar voor ons parochieblad. Als ik het voor u schrijf, is het de tweede week van de advent. Maar de drukker wacht op zijn werk, de bezorgers verwachten dat ze op de afgesproken dag op pad kunnen. Wacht u ook? Of beter gezegd: verwacht u ook dat Kerstmis nog iets voor u betekent, iets voor u in petto heeft? Ik vraag niet zozeer naar uw feestelijke invulling - al of niet met familie, bekenden of vrienden - en dan in huiselijke gezelligheid. Ik vraag ook niet of u zich verheugt op geschenken en feestelijke maaltijden. Ik vraag ook niet naar de verwachting van donkere wolken boven stille dagen voor u, vervult met eenzaamheid, melancholie of verdriet.
Als kerk staan we stil bij het feit dat God naar ons toegekomen is. Wat we van de onzichtbare God kunnen weten, weten we van Jezus. Als we kijken naar zijn optreden en luisteren naar zijn woorden gaan we steeds meer een beetje begrijpen wat en wie God is en voor ons wil zijn. Verwacht u nog iets van God ? Dat is mijn gedachte. Onze Schepper heeft ons in Jezus de zinvraag beantwoord welke elk mens zich vroeg of laat stelt: “Waarom leef ik?”
Velen hebben in deze tijd gemeend dat het de moeite waard is God vaarwel te zeggen. Ze komen Hem niet tegen. En wat ze van en over de Kerk hebben meegekregen, is bepaald uitnodiging om met vreugde te kijken en te luisteren naar het grondpersoneel.
Bovendien zijn we ook niet altijd met de vragen bezig welke een gelovige kijk op het leven ons zal stellen: wat doe ik wanneer voor wie? De belangrijkste vraag voor velen is toch geworden: “Hoe kom ik aan mijn trekken, het liefst op een aantrekkelijke manier?”
Kerstmis vieren is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend! En ik begrijp dat! Laat je God eenmaal toe in je leven, stap je naar de kerststal en zeg je daarmee dat je Hem welkom wilt heten, dan heeft dat ook gevolgen. Het is ermee zoals bij de geboorte van je kind. In het begin wordt altijd getuigd van grote vreugde en dankbaarheid bij de kersverse vader en moeder. Die spreken over het wonder van dit nieuwe leven. Maar al snel leert het leven dat ze dat wonder met handen en voeten, met aandacht en zorg, met offers en uithoudingsvermogen moeten begeleiden wil het kunnen uitgroeien.
Ook godsdienst moet kunnen groeien. Zowel om elk individu kracht te geven, maar ook opdat elk individu krachtig zijn schouders zet onder de dingen die goed zijn. Dát je ook voor God de moeite waard bent wanneer het leven niet zo meevalt. Dat je niet voorbij kijkt aan hen die het moeilijk hebben! We noemen God liefde. Waarom?Omdat die (echte) Liefde wel bestaat, en tevens onbegrijpelijk is.
Wie het mysterie van de liefde kan verklaren, kan God verklaren!
We kennen vele (aan)duidingen van liefde. Maar wie snapt, dat je onvoorwaardelijk van iemand houdt zonder daar iets voor terug te krijgen? Je leven geeft voor een ander? In het voetspoor van Jezus deden miljoenen dat al voor ons. En ik denk dan vooral aan die zorgzame mensen die behulpzaam zijn, eerlijk, dienstbaar, indien nodig geduldig, goed en mild en barmhartig voor de ander, niet er zijn om zichzelf te behagen alleen. Mensen die ondanks hun zorg en inzet toch niet tekort komen omdat ze voldoening vinden in het zo-er-zijn voor die ander.
Zullen we die liefde kunnen blijven ontvangen om deze door te geven? En wie anders dan God kan mij die geven?
Dus: welkom bij het Kind en zijn Moeder. 

Deken Th.v. Galen

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. 

In onze kerken wordt er in de periode tussen 18 en 25 januari gebeden voor deze intentie. Naast gebed is het ook zinvol om samen een teken te stellen. Een samen vieren hoort al jarenlang tot de goede kansen om te tonen dat we ondanks de verscheidenheid opkomen voor wat we in de wereld gemeenschappelijk hebben: God als Schepper, Jezus als Verlosser, de Geest als Inspirator. Maar dan is het wel van belang dat we dit in ons leven aan bod laten komen.
Het lijkt ons zinvol dat we daarom op 15 januari dominee Sophie Bloemert uitnodigen om de preek te verzorgen.
Sinds 18 december is er voor de kerk aan het Tempsplein wel een nieuwe predikant beroepen, dominee van Es, maar deze zal zeker in de beginperiode zich de nieuwe omgeving “eigen” willen maken. En aangezien “onze” dominee zich thuis voelt in de Pancratius, ligt het voor de hand dat we haar uitnodigen.


Zaterdag 17 december
Zaterdag in de derde week van de Advent
09.00 uur
Overl. Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
Overl. echtgenoot; Herman Thomas en fam. Thomas Huppertz

Boeteviering en Biecht-gelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mieke Wolthuis-Vervoort en Piet Wolthuis (jrd.); Piet Scholtes (jrd.); Ans Pompe Guillaume

Zondag 18 december
Vierde Zondag van de Advent
1e Lezing: 2 Sam. 7, 1-5+8b-11+16
Evangelie: Lc. 1, 26-38 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans
Jan van As (zesw.d.); Dré Wackers (jrd.); Gon Boots (9de jrd.) en voor overl. ouders Boots-Smets en broer Ton; Bér Coumans; Lieke Quanjel-Schreurs; Overl. v.d. fam Hermens-Brouwers; Mevr. Leonie Käller-Schunck v.w. haar 100ste verjaardag; Karel van den Hoff

11.30 uur Cantor
Gerrit Spork (jrd.); Lies Homburg-Roumen (jrd.); Voor overl. ouders van der Tuijn-Gijzen, zoon Harry v.d. Tuijn en echtgenote Trix, dochter Joke Lemmens en dochter Bertie v.d. Tuijn

Maandag 19 december
Maandag in de vierde week van de Advent
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 20 december
Dinsdag in de vierde week van de Advent
09.00 uur
Overl. ouders Janssen-Prast en Mia Arts; Overl. ouders, kinderen en kleinkinderen en Marcel Brand; Frits Buytendijk, Uit dankbaarheid

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 21 december
Woensdag in de vierde week van de Advent
09.00 uur
Paul en Alfred Corten

Donderdag 22 december
Donderdag in de vierde week van de Advent
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Moonen-Knibbelers; Theodora Moonen-Derks; Thij Slenders

Vrijdag 23 december
Vrijdag in de vierde week van de Advent
09.00 uur H. Mis

Kerstavond 24 december
1e Lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie: Mt. 1, 18-25 (B)
Preek: Deken van Galen

19.00 uur Gezinsviering m.m.v. Familiekoor Chrisko
Hein Nelissen (jrd.); Annie en Frans Claessens-Snackers en Pieter Schmit-Jongbloed; Sterre Jungnitsch; Jos Salentijn; Henk Logister; Jo Ummelen en overl. v.d. fam.

21.00 uur Plechtige Nachtmis van Kerstmis
Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
Frans Kruijen en overl. ouders Kruijen-Heunen; Overl. ouders Geraets-Schurgens en van Alst-Hirsch; Jo Bougie; Overl. Frans Brouwer en echtgenote; Overl. ouders Schreurs-Clemens; Overl. v.d. fam. Stienstra; Alfred Quanjel; Rob Gielen; Jacqueline Langen (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Jan van As (v.w. Dek. Kerkkoor St. Caecilia); Jes and Hans van Boxtel

Zondag 25 december
Kerstmis, Geboorte van de Heer
1e Lezing: Jes. 52, 7-10
Evangelie: Joh. 1, 1-5+9-14 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Gregoriaans met Kerstliederen
Rie Frederikx-van Zanten; Overl. ouders Crombach-Quaedvlieg alsmede hun overl. kinderen; Jan Gulpen, Twan en Mia Schaaf-Starremans; Overl. ouders Hamers-Frosch; Uit dankbaarheid voor een 83ste verjaardag en een bijzondere intentie

11.30 uur New Generation
Harry Vencken (jrd.); Sjef Patelski (jrd.); Emile Nijskens; Noor Begas; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; Tiny Boosten; Fam. Käller-Schunck; Wiel Bosch

Maandag 26 december
H. Stefanus, eerste martelaar
1e Lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60
Evangelie: Mt. 10, 17-22 (IV)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Heerlens City Koor
Anny Verrijt en overl. v.d. fam.

11.30 uur Landgraafs Vocaal Ensemble
Carina Meijs en fam. Meijs

Dinsdag 27 december
H. Johannes, apostel en evangelist
09.00 uur
Frits Buytendijk; Karel en Sylvia Savelsberg

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
09.00 uur H. Mis

Donderdag 29 december
Vijfde dag onder het octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 30 december
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
09.00 uur
Jo Ummelen

Zaterdag 31 december
Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis
09.00 uur H. Mis
Overl. ouders Verhoeven-Schrijnemakers; Louis Cranen en overl. fam.; Fons Consten en ouders Consten-Janssen; Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
Hans Doppler en George Verlinden; Betsy Schaapkens-Salden en overl. v.d. fam. Schaapkens-Salden

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

Zondag 1 januari
H. Maria, Moeder van God
1e Lezing: Num. 6, 22-27
Evangelie: Lc. 2, 16-21 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Jeanne Oostwegel-Limpens en Frans Oostwegel (jrd.); Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers

11.30 uur Heerlens City Koor
Mia Houtermans-Zeegers (jrd.); Karel van den Hoff (jrd.); Noor Begas; Charly Fisher

Maandag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
09.00 uur
Echtp. Jos Janssen-Werts

Dinsdag 3 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Jan Stevens; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker; Maria Karolina Christina Lemmens

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 4 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
B.g.v. een verjaardag

Donderdag 5 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 6 januari
Eerste Vrijdag (Orgelspel)
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen; Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Anna Eijk

Zaterdag 7 januari
Weekdag van de kersttijd
09.00 uur
Overl. Theodora Moonen-Derks

10.00 uur Theresiakapel
Paula Bisschops-Goertzen; Funs Pelt (van zijn koffievrienden); Bijzondere intentie

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 8 januari
Openbaring des Heren
1e Lezing: Jes. 60, 1-6
Evangelie: Mt. 2, 1-12 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Dek. Kerkkoor St. Caecilia
Els Moberts (v.w. Secretariaat St. Pancratius); Overl. ouders Collombon-Gardier; Alfred Quanjel

11.30 uur Bruidskoor
Françoise Van Loo-Mignon (jrd.) en Johan en Martha Van Loo (jrd.); Giel Hertog (jrd.); Trudi Souren-van de Geijn

Maandag 9 januari
Doop van de Heer
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 10 januari
Dinsdag in week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 11 januari
Woensdag in week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 12 januari
Donderdag in week 1 door het jaar
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 13 januari
Vrijdag in week 1 door het jaar
09.00 uur
Mevr. Woonings-Stoks

Zaterdag 14 januari
Zaterdag in week 1 door het jaar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Mien Moors-Knippenbergh (zesw.d.); Bijzondere intentie

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 15 januari
Tweede zondag door het jaar
1e Lezing: Sam. 3, 3b-10+19
Evangelie: Joh. 1, 35-42 (B)
Preek: Ds. Bloemert

10.00 uur Gregoriaans
Annie Seelen (jrd.)

11.30 uur Cantor
Hub Vijgen (zesw.d.); Jo Paulissen (jrd.); Tonny Mestriner-Perey (10de jrd.); Echtp. Grootjans-Keulen (jrd.); Fenny v.d. Winkel-Cobben

Maandag 16 januari
Maandag in week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Dinsdag 17 januari
H. Antonius, abt
09.00 uur
Henk en John Logister

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 18 januari
Woensdag in week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Donderdag 19 januari
Donderdag in week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Vrijdag 20 januari
Vrijdag in week 2 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel
Bijzondere intentie; Funs Pelt (van zijn koffievrienden)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Deken van Galen

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Ans Pompe-Guillaume

Zondag 22 januari
Derde zondag door het jaar
1e Lezing: Jon. 3, 1-5+10
Evangelie: Mc. 1, 14-20 (B)
Preek: Deken van Galen

10.00 uur Gregoriaans
Lieke Quanjel-Schreurs (1ste jrd.); Overledenen, ereleden en leden v.d. Stadsschutterij St. Sebastianus

11.30 uur Cantor
H. Mis

Maandag 23 januari
Maandag in week 3 door het jaar
09.00 uur
Mevr. Woonings-Stoks

Dinsdag 24 januari
H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

Woensdag 25 januari
Bekering van de heilige apostel Paulus
09.00 uur H. Mis

Donderdag 26 januari
HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen
09.00 uur
Thij Slenders

Vrijdag 27 januari
Vrijdag in week 3 door het jaar
09.00 uur H. Mis

Zaterdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
09.00 uur H. Mis

10.00 uur Theresiakapel

Biechtgelegenheid 14.00-15.00
Kapelaan Beijk

18.30 uur Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Maurice Brans en Anna Brans-Udo (jrd.)

Zondag 29 januari
Vierde zondag door het jaar
1e Lezing: Deut. 18, 15-20
Evangelie: Mc. 1, 21-28 (B)
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 uur Schola Cantorum en vocaal ensemble

11.30 uur Familiekoor Chrisko
Jo Handels (zesw.d.); Harry Schreuders (jrd.), overl. ouders Schreuders-Abels; Overl. Frans Brouwer-Moberts


GEDOOPT

30-10-2011 Mick Kersten, Silhof 60, Heerlen
06-11-2011 Finn Jacobs, Deken Bemelmansstraat 55, Heerlen
13-11-2011 Lars Kleintjens, Schovenhof 27, Heerlen
13-11-2011 Esmée Bulles, Limburgiastraat 11, Heerlen
04-12-2011 Julia Winands, Zomerstraat 2, Heerlen

OVERLEDEN

17-11-2011  Nel Willems, 79 jaar
24-11-2011  Mien Moors-Knippenbergh, 82 jaar
02-12-2011  Hub Vijgen, 80 jaar
06-12-2011  Jo Handels, 72 jaar


Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 28 januari t/m 29 februari 2012: WOENSDAG 18 JANUARI.

Boeteviering

Op zaterdag 17 december om 14.00 uur zal er in onze kerk een boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid geboden worden.
Ook weer een zo’n goede voorbereiding op het komende Kerstfeest!

Collecte Opala

Op zaterdag 17 december na de avondmis en op zondag 18 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte. De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van missionarissen over een groot deel van de wereld.
De mensen voor wie zij werken zijn er vaak erbarmelijk aan toe en kunnen zonder steun zeer moeilijk overleven, laat staan dat zij hun eigen situatie kunnen verbeteren.
Hulp is dus dringend geboden. Geeft u ons, dan kunnen wij hen helpen!
Bij voorbaat onze dank,
J.M. Vonhögen, voorzitter

De Kerststal/Kerkopenstelling

Vorig jaar waren we wát trots op onze nieuwe beeldengroep. Het zijn ook stuk voor stuk mooie figuren welke door parochianen mede werden bekostigd. Met die beelden gaan de bouwers weer aan slag, met behulp van wat vorig jaar werd gemaakt, en met nieuwe ideeën. Met alle pakken sneeuw van die kerst 2010 zal niet iedereen er een blik op hebben kunnen werpen. Dus zeker voor hén zal het een verassing zijn met hetgeen ze te zien krijgen.
Voor hen die natuurlijk wel de beelden “kennen” blijft het dan toch weer een verrassing hoe dat de bouwers dit jaar het tafereel opzetten en uitvoeren.
Voor hen die op hun gemak willen komen kijken is er buiten de gewone kerkopenstellingen op zowel eerste alsook op tweede Kerstdag de kerk open tot 16.00 uur

De Kerkbesturen Fuseren

Per 1 januari treden de kerkbestuursleden van 4 afzonderlijke parochies toe tot het federatiebestuur. De parochies fuseren niet, wel de besturen. Dat betekent dat we verder op weg gaan om méér samen te werken aan de toekomst. Niet dat we de kerken op één hoop gooien. De aard van de afzonderlijke kerken zal er niet door moeten verliezen, maar er zou winst moeten komen voor elke parochie(kerk).
Daar zult u misschien (en waarschijnlijk zelfs) niet van wakker liggen. Het leven zal gewoon doorgaan. Alleen: de keuzen welke we in de toekomst moeten gaan maken ontstaan dan uit een bredere overleggroep.
Wel zullen we trachten dat ook u in groeiende wijze beseft dat we samen een groter werkgebied vormen.
Anders gezegd: we hopen dat u meer kijk krijgt op de zaken die zeker de priesters, maar ook de besturen raken. Nu denkt menigeen bijvoorbeeld: we hebben al lang geen uitvaart meer gehad in onze kerk… terwijl de priesters er al best een aantal mochten begeleiden in wat nu nog buurtparochie heet. Vanaf het volgende kerkblad zullen we proberen u dan ook meer inkijk te schenken in wat op het bordje van uw priesterteam ligt en dat van het bestuur.

Activiteiten Savelsbergklooster

Vrijdag 16 december: Kerstconcert in de Kapel.
Kamerkoor Femmes Vocales uit Maastricht o.l.v. Cecile Schouten zal een schitterend kerstprogramma neerzetten.
Aanvang: 19.30 u.
Entrée: € 15,00 per persoon, inclusief koffie/thee/fris.
Meer informatie op de site: www.savelbergklooster.nl

Ook uw bedrijf of stichting kan zichzelf hier bekend maken aan de lezers van het Parochienieuws St. Pancratius…..
Neem contact met ons op via: 045-5717282

Begraafplaats Akerstraat in Kaarslicht

Op 23 december a.s. is het weer zover, voor de 3e maal zullen we de begraafplaats aan de Akerstraat met kaarslicht voorzien.
Om 19.00u zal harmonie St. Bernadette starten met een uitvoering aan de hoofdingang.

Mijmeringen van een kapelaan

Lichttherapie
In deze tijd van het jaar schijnt de zon ongeveer acht uur en tamelijk laag aan de horizon. De nachten zijn lang. Dat maakt mensen soms somber. Ja, er zijn er die er echt depressief van worden en die aan lichttherapie doen. Gewoon in het licht gaan zitten maakt hen al beter.
Iedereen kent in deze tijd van het jaar een soort oerverlangen naar licht en warmte. Er branden veel kaarsen in onze huizen. De straat is verlicht en we zoeken warmte en gezelligheid bij elkaar. Er is veel wat het leven donker kan maken. Ziekte, eenzaamheid, teleurstelling, dood. De toekomst van de aarde en de duistere krachten die de mens soms tot on-mens maken.
In die duisternis vertelt ons geloof over het geboorteverhaal van een Kind vol licht. Zijn leven, zijn wezen was licht. Hij was hartverwarmend voor ieder die Zijn pad kruiste. Hij wees geweld af, deelde Zijn brood, schonk vergeving en noemde God Zijn Vader. Hij leefde de duisternis weg en roept ons toe: “Jij kunt dat ook! God is ook jouw Vader”. Hij was licht van het eeuwige Licht, zeggen Zijn vrienden. Het was God die Hem straalde.
Laten we ons ook weer verwarmen in dat licht. Moge Hij ons aansteken om ook zelf licht te zijn voor elkaar. Het is een lichttherapie voor ons hart.
Zalig Kerstmis allemaal.

Kapelaan Beijk

Kerststal in de Pancratiuskerk 2


Nazaret               “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord”.
In het evangelie van Lucas lezen we dat de engel Gabriël naar Nazaret, een stadje in Galilea (in Israel) wordt gestuurd. Hij gaat een meisje, Maria heet zij, in naam van God vragen of zij de moeder wil zijn van God’s Zoon. Deze zal Jezus heten en voor eeuwig koning zijn. Maria schrikt van deze vraag en zegt: ”hoe kan dat nou, ik heb toch geen man?”. Gabriël stelt haar gerust en legt haar uit dat God zelf, door de heilige Geest, ervoor zorgt dat zij zwanger wordt en dat haar kind de Zoon van God genoemd zal worden. En mocht Maria denken dat zoiets onmogelijk is, dan kan de engel haar vertellen dat haar nicht Elisabet ondanks haar hoge leeftijd ook in verwachting is. “Want voor God is niets onmogelijk”.
Dan zegt Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord”. Daarmee wil zij zeggen dat zij wil doen wat God van haar vraagt.
Deze woorden van Maria worden dagelijks over de hele wereld door mensen nagezegd wanneer zij het Angelus (het Engel des Heren) bidden. Wanneer u om 12 uur ’s middags de kerkklokken hoort luiden,(waar u ook bent!) als oproep voor het Angelus-gebed, mag u denken aan Maria’s woorden:”Zie de dienstmaagd des Heren,mij geschiede naar Uw woord.”

Dag 3

Vanmorgen stonden we vroeg op, want om half 7 zaten we al aan het ontbijt. Daarna ging elk groepje een eigen kant op. Er ging een groepje naar elke afdeling; een naar de clan, een naar de brancardiers en twee naar verschillende zorghotels. Hieronder doen drie groepjes verslag van hun dag.

Groep 1 (Fleur, Gijs en Remi)

Na het ontbijt op de vroege ochtend begaven wij ons naar het accueil. Daar voorzagen we alle bewoners van koffie en thee en brachten hen vervolgens naar de grot waar de mis zou plaats vinden. Ondanks de regen was de mis erg mooi en hebben de pelgrims ervan genoten.

IMG 5464  IMG 5466

Na de mis werd er een groepsfoto gemaakt van alle pelgrims die meegingen op deze bedevaart. Bij terugkomst in het accueil kregen de bewoners een kopje thee of koffie aangeboden. Doordat er voor ons niet heel veel te doen was zijn we samen aan tafel geschoven bij de andere pelgrims. Openhartig deelden zijn hun verhalen, die zowel ontroerend als vreugdevol waren. Als snel werden we weer aan het werk gezet, door de tafel klaar te maken voor het middagmaal. Ieder van ons werd verantwoordelijk voor het opscheppen van het eten voor één tafel. Gijs kreeg een tafel toegewezen die 'moeilijk' was, aldus de medewerkers van de maaltijdvoorziening. Aan de tafel van Fleur zat een 93-jarige zuster die veel te vertellen had, tot ergenis van sommige tafelgenoten. Deze zuster begon direct te zingen wanneer je haar aansprak, dit hadden we ook al gemerkt bij de rondleiding. De pelgrims aan de tafel van Remi waren erg behulpzaam en zorgden onderling voor elkaar. De kip met frietjes zorgden ervoor dat wij al watertandend de pelgrims van eten voorzagen. Toen wij gingen eten, kregen wij tot ons grote geluk óok frietjes met kip voorgeschoteld. Na de maaltijd hadden we even wat tijd voor ons zelf, maar daarna gingen we weer mensen in rolstoelen begeleiden tijdens de kruisweg. Dat was erg leuk omdat de mensen heel dankbaar zijn voor de hulp die we bieden.

IMG 5487  IMG 5480

Na de kruisweg zijn we met de hele groep in ons hotel gaan eten. Erg lekker eten, vooral het toetje (volgens Gijs). 's Avonds vond er een lichtprocessie plaats voor iedereen die mee wilde. Gijs mocht het Maria beeld meehelpen dragen samen met Wim. Remi droeg een kaars, waarmee zij de route afbakende. Fleur bracht de 93-jarige zuster in haar rolstoel naar het plein, waar de zuster vervolgens iedereen vertelde dat zij ooit opgesloten gezeten had in een kathedraal, wat zorgde voor erg komische situaties.

DSCN0086  IMG 5522  IMG 5510

Het was mooi om al die lichtjes bij elkaar te zien en de liederen en de gebeden in vele talen te mogen horen. Moe maar voldaan brachten we de pelgrims aan het eind weer terug naar het acceuil. Morgen gaan we weer vroeg uit de veren om mee te gaan helpen in het zorghotel Padoue! Tot morgen! 

Groep 2 (Wim, Myrthe en Janneke)

Wij stonden vandaag ingedeeld bij de brancardiers. We beseften tijdens het ontbijt pas  dat we al moesten vertrekken, want om 7 uur was een ochtendmis voor de brancardiers waar wij aanwezig moesten zijn. Vijf minuten, een half croissantje en een hektische wandeling later zaten we precies op tijd in de mis. Hierna was er koffie voor ons en de broederschap en gingen we de mensen van het Accueil (de meest zieke pelgrims) naar de grot brengen voor een viering. Door de door ons gecreëerde overbezetting - meer brancardiers dan zieken - was er niet veel werk voor ons.

IMG 5475  DSCN0082

Na de regenachtige viering, geleid door de bisschop moesten de mensen ook weer terug. Na een kop koffie/thee in het Accueil was er gelegenheid tot een stadswandeling. We gingen met twee van de pelgrims en iemand van de zorg mee de drukke straatjes in. We hebben een gezellige tijd gehad en kwamen met tevreden gasten en tassen vol souvenirs in het hotel terug. We keerden met de brancardiers terug naar ons hotel voor een 3-gangen lunch met friet en kip.

IMG 5504  DSCN0083  

Om 3 uur gingen we de pelgrims weer halen, dit maal voor de kruisweg. Ieder van ons ontfermde zich over een pelgrim en duwde deze langs de staties. We vonden het een mooie kruisweg en de diaken vertelde bij elke statie iets moois.

IMG 5506

Na het avondeten gingen wij ons klaar maken voor de lichtprocessie. Ieder van ons ging weer een pelgrim ophalen die mee wilden gaan met de processie. Alle kaarsjes waren aan en we konden vertrekken. De processie  werd begeleid door mooie muziek afgewisseld met gebeden in alle talen. Toen werd het donker, iedereen hield zijn kaarsje omhoog en zong het ave maria. Dit heeft een grote indruk op ons gemaakt.

Groep 4

In alle vroegte vloog iedereen een eigen richting op. Wij, Noëlle, Maud en Cyriel gingen naar het zorghotel. Daar zitten mensen die wel voor zichzelf kunnen zorgen, maar toch bij sommige activiteiten hulp nodig hebben. Na een hartelijk ontvangst van de vrijwilligers hebben wij een kleine rondleiding door het hotel gehad. Vervolgens hebben wij geholpen om de mensen naar de grot te brengen, om daar een regenachtige H. Mis te vieren. Eenmaal teruggekomen in het hotel hebben we een praatje met de mensen gemaakt.Rond 12:00 zijn we met de mensen gaan lunchen. Een uur later zijn we met een groepje vrijwilligers naar de vespers in het slotklooster van de zusters karmelietessen gegaan. Na het mooie gezang van deze jonge zusters zijn we, om deze bijzondere ervaring te verwerken, een kop koffie gaan drinken.

IMG 5497

Hierna was het tijd voor de groepsfoto, waarna we met zijn allen een kop koffie of thee gaan drinken. Terwijl het zonnetje eindelijk een beetje doorbrak, zijn we opgesplitst: Noëlle en Maud zijn met twee “jonge dames” op souvenirjacht gegaan, terwijl Cyriel hielp met het terugbrengen van de mensen naar het hotel. In onze vrije tijd hebben we de kitsch bewonderd en een ansichtkaart gekocht. Een verrukkelijk avondeten later zijn we onze laatste rit richting het zorghotel gaan maken. Van hieruit hebben we samen met de mensen deel genomen aan de lichtprocessie.

DSCN0087  IMG 5517

IMG 5536  IMG 5532

Na deze indrukwekkende gebeurtenis hebben we moe maar voldaan afscheid genomen van de lieve verpleegsters van het zorghotel. 

DSCN0093

Nu kruipen we snel ons bedje in, zodat we morgen weer uitgeslapen aan de slag kunnen gaan.

Zoeken